17,50

Categorie:

Beschrijving

Hygiëne en biosecurity in dierenartsenpraktijk

Infectiepreventie speelt een belangrijke rol in de bedrijfsvoering van praktiserende dierenartsen. Ziekteverwekkende micro-organismen kunnen dieren binnen de praktijk besmetten. Daarnaast kunnen medewerkers ook zelf besmet worden en ziektes ontwikkelen (zoönosen). De huidige problematiek omtrent multiresistente bacteriën onderstreept eveneens het belang van een duidelijk infectiepreventiebeleid binnen de dierenartsenpraktijk. Hiervoor is een effectief hygiënebeleid essentieel. In dit DM vindt u concrete aanbevelingen voor een effectief hygiënebeleid in de dierenartsenpraktijk. Deze aanbevelingen ondersteunen u bij het selecteren van reinigings- en desinfectiemethoden die voor uw eigen praktijk het meest relevant en effectief zijn. De inhoud van dit DM is niet op de gebruikelijke manier tot stand gekomen, maar door een bijzondere samenwerking van de Stichting DM met de KNMvD. Door deze unieke samenwerking zullen niet alleen abonnees van het DM deze uitgave ontvangen, maar het nummer zal ook éénmalig ingesloten worden bij het Tijdschrift voor Diergeneeskunde (TvD). Als u geabonneerd bent op beide tijdschriften ontvangt u dit nummer dus twee keer. Omdat de inhoud van dit DM interessant en leesbaar is voor een breed publiek kunt u dit extra exemplaar prima cadeau doen aan een andere medewerker uit de praktijk.