SKU: 2019-2

2019-2 Gedragsproblemen bij de hond

Gedragsproblemen bij de hond:
In Nederland hebben we ongeveer 1,7 miljoen honden (Feiten en cijfers van gezelschapsdierensector) en ongeveer 52% van de Nederlandse gezinnen heeft één of meer honden. Deze relatie tussen mens en hond geeft veel plezier, maar gedragsproblemen van het dier kunnen deze relatie soms op onverwachte manier verstoren.
Gedragsproblemen van huisdieren kunnen soms een heel gezinsleven ontwrichten. Gelukkig gaan heel wat eigenaren hulp zoeken als zij problemen ervaren met het gedrag van hun hond.
Het oplossen van gedragsproblemen is een vak apart, waar je zowel te maken hebt met de hond als met de eigenaar, met mogelijkheden, maar ook beperkingen. Problemen kunnen soms theoretische oplosbaar zijn, maar in de praktijk weerbarstiger blijken.
In deze uitgave van het DM zal achtereenvolgens inzicht worden gegeven in hoe gedrag ontstaat (hoofdstuk 2) en hoe gedrag ontwikkelt (hoofdstuk 3). Vanuit deze basiskennis wordt de discipline van de gedragsdiagnostiek besproken en worden enkele primaire en secundaire oorzaken van gedragsproblemen benoemd (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 worden diverse interventies besproken en in hoofdstuk 6 komt heel specifiek de mens-dier relatie aan bod. Ook is een aantal case studies opgenomen, waarin een heel specifiek gedragsprobleem van A tot Z wordt uitgewerkt.
Auteur Dr. Nienke Endenburg
 

17,50

368 op voorraad