2008-2 Reiniging en desinfectie

Winkelwagen

Product categorieen

Beschrijving

In de redactievergaderingen van het Diergeneeskundig Memorandum is in de afgelopen jaren regelmatig een mogelijke uitgave van een nummer “Reiniging en Desinfectie” ter sprake gekomen, met name als ons land werd geconfronteerd met een uitbraak van een bestrijdingsplichtige dierziekte als Aviaire Influenza, Bluetongue, etc. De redactieleden hadden dan een nummer voor ogen, dat praktisch gericht moest zijn: dus niet alleen opsommingen van desinfectantia en bestrijdingsmiddelen, maar ook de toepassing ervan in de dierenartsenpraktijk, in stallen, etc. Ook Europese richtlijnen t.a.v. fabricage, toepassing en gebruik, evenals Arbo – en milieu richtlijnen, die van belang zijn bij de toepassing van deze middelen, zouden moeten worden toegelicht. Het bleek niet mogelijk om voor een zo breed onderwerp één auteur te vinden. Eén der redactieleden opperde al weer bijna 5 jaar geleden, dat mogelijk een Werkgroep gevormd zou kunnen worden van mensen met ervaring op dit vakgebied, die een hoofdstuk van een dergelijk DM zouden willen schrijven. Het behoeft nauwelijks betoog, dat dit idee niet gemakkelijk uitvoerbaar bleek: veel potentiële auteurs waren weliswaar van goede wille, maar bleken zich verrekend te hebben ten aanzien van de te investeren tijd, niet alleen voor het schrijven van een hoofdstuk maar ook voor overleg om doublures zo veel mogelijk te voorkomen. Dat het er toch uiteindelijk van is gekomen, is voor een groot deel te danken aan de inzet van ons redactielid Jan Vernooij en van collega Adelbert van Miert. De redactie is bijzonder verheugd, dat dit DM nummer nog juist kon worden uitgegeven in het laatste redactiejaar van Jan Vernooij. Voor een ieder, die met desinfectiemiddelen wordt geconfronteerd( en welke practicus wordt dat niet) is deze DM uitgave een handig naslagwerk. De inhoudsopgave is met opzet erg uitgebreid weergegeven: de lezer kan zich dan snel oriënteren en de kennis en gegevens tot zich nemen, waarnaar zij/hij op zoek was. De redactie dankt alle auteurs voor de geleverde inspanningen, de heer Bart van den Brink (Veip desinfectants) voor zijn aandeel achter de schermen en met name collega professor van Miert en Jan Vernooij.

Gerelateerde producten