2008-1 Veterinaire toxicologie bij landbouwhuisdieren

17,50

Uitverkocht

SKU 2008-1 Category Tag

Winkelwagen

Product categorieen

Beschrijving

In de Geneeskunde is Toxicologie (mede in
samenhang met milieu) een belangrijk vakgebied.
Hoeveel te meer mag dit dan gelden
voor de Veterinaire Toxicologie in de
Diergeneeskunde, omdat -naar verhoudingdieren,
en met name landbouwhuisdieren,
regelmatig bloot kunnen staan aan mogelijke
vergiftigingen via hun voedsel.
De Redactie van het Diergeneeskundig
Memorandum behoefde niet lang te zoeken
naar een expert op dit gebied: de heer
Counotte, biochemicus en toxicoloog, die
al vele jaren als specialist op dit gebied bij
GD werkzaam is. Uit het CV blijkt, dat hij
is gepromoveerd aan de Diergeneeskundige
Faculteit en derhalve ook een ruime kennis
bezit van de diergeneeskunde. De Redactie
vond hem bereid om, samen met collega Jet
Mars, dit Diergeneeskundig Memorandum samen
te stellen.
In het eerste hoofdstuk wordt de lezer ingewijd
in de achtergronden van de Toxicologie.
In de volgende hoofdstukken worden alle
mogelijke vergiftigingen- al of niet seizoensgebonden-
die in ons land bij landbouwhuisdieren
kunnen voorkomen, schematisch
behandeld, uiteraard met adviezen voor de
te nemen maatregelen en de (eventuele) behandeling.
Ook een aantal vergiftigingen bij
andere diersoorten passeert de revue.
De auteurs hebben de gewoonte om, vaak
in tussenzinnen, buitengewoon interessante
wetenswaardigheden op het gebied van de
toxicologie te vermelden. Weet U waar de
uitdrukking ”mad as a hatter” vandaan komt?
Of dat vlinders uit alkaloiden, zoals die voorkomen
in Jacobskruiskruid, feromonen kunnen
maken? Dit zijn maar twee voorbeelden
van de vele honderden in dit nummer van het
Diergeneeskundig Memorandum.
De auteurs besluiten hun verhandeling met
een paar zeer nuttige hoofdstukken over de
werkprocedure bij incidenten in de veehouderij
door mogelijke vergiftigingen (“contaminanten”),
benodigd materiaal voor
onderzoek, rapportage van de uitslagen, het
werk op een toxicologisch laboratorium en
de gebruikte apparatuur, de rol van GD, de
dierenarts en andere instellingen als RIVM en
RIKILT, etc.
Een overzicht van belangrijke websites met
betrekking tot de Veterinaire Toxicologie is
eveneens bijgesloten.
Naar de mening van de Redactie is dit
Diergeneeskundig Memorandum hierdoor
uitgegroeid tot het meest overzichtelijke en
uitgebreide Nederlandstalige naslagwerk
over de Veterinaire Toxicologie. De redactie
dankt de auteurs voor het vele werk, inclusief
het samenstellen van alle foto’s, grafieken
en tabellen, dat zij voor dit DM hebben
verzet en verwacht dat het nog vele jaren een
vraagbaak voor de Nederlandse dierenarts
zal blijven met betrekking tot de Veterinaire

Gerelateerde producten