SKU: 2006-3

2006-3 Dierfysiotherapie

Wat is er meer op zijn plaats dan een Diergeneeskundig Memorandum, gewijd aan de
Dierfysiotherapie, in het jaar 2006, het jaar dat het 4th International Symposium on
Rehabilitation and Physical Therapy in Veterinary Medicine plaats zal vinden in Nederland?
Voor het eerst zal dit 4-daagse World-Rehabsymposium in Europa, plaatsvinden, nadat
drie maal Diergeneeskundige Faculteiten van Amerikaanse universiteiten het voortouw
genomen hebben (Oregon State University, University of Tennessee, North Carolina
State University) . Een uitgebreidere toelichting op dit Symposium voor dierenfysiotherapeuten
én dierenartsen met interesse in het bewegingsapparaat en de bijbehorende
problematiek en revalidatie, treft u verderop in dit themanummer aan.
Dat dit wereldsymposium in Nederland gaat plaatsvinden is niet toevallig.
Nederland heeft een voorbeeldfunctie omdat het het eerste land ter wereld is waar het
uitoefenen van fysiotherapie op dieren in 1992 bij wet in de WUD geregeld werd en
waar een erkende opleiding tot stand kwam.
Een uitgebreide terugblik en toelichting hierop vindt u in de bijdrage van de eerste voorzitter
van de beroepsvereniging, May Römer-Bartels.
In 1992 stond het beroep echter nog veel meer in de kinderschoenen. De dierenfysiotherapeut
heeft duidelijk gewonnen aan professionaliteit.
De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren, opgericht in 1989, werkt door
het invoeren van een accreditatiesysteem en door het verzorgen van nascholingen aan
een transparant en professioneel handelen van haar leden. De huidige voorzitter, Anne
Marleen Van Hemel, zal de doelstellingen van de NVFD in haar voorwoord verder
omschrijven.
Ook het CDB, het Cursuscentrum Dierverzorging in Barneveld, waar de post-HBO
opleiding tot dierenfysiotherapeut sinds 1999 is gehuisvest, maakt zich sterk voor hoogopgeleide
dierenfysiotherapeuten. Het CDB organiseert tevens nascholingen voor dierenfysiotherapeuten
die vaak ook toegankelijk zijn voor dierenartsen.
Het samen volgen van cursussen geeft inzicht in elkaar’s handelen en stimuleert en optimaliseert
de samenwerking tussen dierenfysiotherapeut en dierenarts.
De internationale cursus FES, Focus on the Equine Spine, is daar een voorbeeld van.
Meer hierover leest u in de bijdrage van Solange Schrijer, mede-initiatiefneemster en
inhoudelijk cursusleider van FES, in samenwerking met Tunna Morriën, dierenfysiotherapeut
en praktijkdocente FES.
In dit nummer van het Diergeneeskundig Memorandum zullen dierenfysiotherapeuten
natuurlijk ook aangeven wat u als dierenarts van de dierenfysiotherapeut, naar wie u
verwijst, kunt verwachten. Wat heeft deze paraveterinair aan “ bagage’ in huis en wat
kan de meerwaarde van dierfysiotherapie zijn voor uw praktijk?
Guy Blom zal de dierfysiotherapeutische mogelijkheden bij de behandeling van paarden
toelichten, terwijl Michiel Moens het deel gezelschapsdieren voor zijn rekening zal
nemen.
Een heel hoofdstuk is gewijd aan de hydrotherapie, een interessante mogelijkheid bij
het revalideren, waar in Nederland nog weinig gebruik van maken. Of heeft hydrotherapie
geen toegevoegde waarde? Elma Bakker, dierenfysiotherapeut gezelschapsdieren

17,50

2 op voorraad