Over het D.M.

Bestuur

De Stichting Diergeneeskundig Memorandum is opgericht in 1953 en stelt zich ten doel dierenartsen van veterinair wetenschappelijke en commerciële informatie te voorzien. Om deze doelstelling te bereiken wordt het periodieke tijdschrift Diergeneeskundig Memorandum uitgegeven.

Het bestuur van het Diergeneeskundig Memorandum bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • Ros Nawijn (Eduvet)
  • Wil Mulders (Prins Petfoods)
  • Mariska van Gelder – de Klok (Prins Petfoods)