Meet the Expert

Meet the Expert

Een interessante nieuwe ontwikkeling is dat het DM na het uitbrengen van een uitgave samen met de auteur(s) wil zorgen voor een digitale aanvulling en/of verdieping. De DM uitgave ‘Levenseinde van Huisdieren. Begeleiding, afscheid en rouw’  zal hierbij als pilot dienen.

Op 2 december 2020 van 19.30 – 20.30 uur is er gelegenheid om vragen over het onderwerp te stellen aan de hoofdredacteur Evelien van der Waa en medeauteur Pascale Fuchs.

Meld u hier aan

Evelien van der Waa is dierenarts en houdt zich naast haar werk in de praktijk al sinds 2012 bezig met het onderwerp levenseinde bij gezelschapsdieren. Eerst vanuit haar eigen bedrijf Veterinaire praktijk ondersteuning en sinds 2017 vanuit het Platform Als een huisdier dood gaat. Zij is één van de oprichters van het platform. Het voornaamste doel van het Platform is om eigenaren, paraveterinairen en dierenartsen te informeren over alles wat er mogelijk is rond het levenseinde bij gezelschapsdieren. In dit kader geeft zij regelmatig lezingen voor eigenaren, para veterinairen, dierenartsen en studenten.

Pascale Fuchs heeft sinds 1999 een organisatiemanagementbureau (Vitaux) dat marketing, communicatie- en PR-activiteiten in de dierengezondheidssector uitvoert. Pascale heeft een achtergrond in de veterinaire praktijk en het bedrijfsleven. Door het op de markt  brengen van een begraafcocon voor huisdieren in 2012 heeft Pascale zich verdiept in het onderwerp levenseinde Tot slot is ze medeoprichtster van het Platform Als een huisdier doodgaat.

Liever schriftelijk een vraag stellen en eventueel ook aan één van de andere auteurs? Ook dat is mogelijk! Stel uw vraag per mail: info@diergeneeskundigmemorandum.nl

Vermeld duidelijk van wie u antwoord wilt hebben. De redactie zal zorgen dat de vragen worden doorgestuurd. 

Contact?

Neem contact met ons op via e-mail (info@diergeneeskundigmemorandum.nl)